Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 14.06.2024, serwis aktualizowany: 09.05.2024 o godzinie: 09:53

Menu przedmiotowe

Strona główna

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ

KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Aleja Piłsudskiego 11

Serwis internetowy KMP:

dabrowa-gornicza.policja.gov.pl

tel. 47 85 222 66

tel. oficera dyżurnego KMP: 47 85 222 55

fax: 47 85 222 44

Informujemy, że jesteście Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KMP w Dąbrowie Górniczej. Jest to urzędowy publikator teleinformatyczny składający się z systemu stron w sieci informatycznej, na których zostają udostępnione informacje publiczne. Uwagi i sugestie związane z Biuletynem Informacji Publicznej KWP w Katowicach prosimy kierować do redakcji BIP.

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z Komendą Miejską Policji w Dąbrowie Górniczej, na numer fax. 47 8522 244, e-mail: dyzurny@dabrowa.ka.policja.gov.pl lub bezpośrednio z Komendantem Miejskim Policji w Dąbrowie Górniczej na adres e-mail: komendant@dabrowa.ka.policja.gov.pl

do góry